Skip to content
The News

The News

7 lời khuyên giúp học trực tuyến hiệu quả trong giai đoạn cách ly toàn xã hội ở Việt Nam

7 lời khuyên giúp học trực tuyến hiệu quả trong giai đoạn cách ly toàn xã hội ở Việt Nam

03/04/2020
Chúng ta đã bước sang ngày thứ 3 của đợt cách ly toàn xã hội theo lời kêu gọi của Thủ...
Read more →
18 ví dụ về mục tiêu thông minh (S.M.A.R.T) giúp cải thiện cuộc sống của bạn.

18 ví dụ về mục tiêu thông minh (S.M.A.R.T) giúp cải thiện cuộc sống của bạn.

01/04/2020
Tất cả cuộc sống của chúng ta đều hướng đến việc đạt được một số mục tiêu, cho dù...
Read more →
11 Cách nghiền nát sự thiếu động lực và đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

11 Cách nghiền nát sự thiếu động lực và đạt được mục tiêu trong cuộc sống.

01/04/2020
Đã bao nhiêu lần bạn không đạt được mục tiêu của mình và khiến bản thân thất vọng vì...
Read more →
5 kỹ năng mềm thiết yếu để trở thành Kiểm toán viên Độc lập chuyên nghiệp

5 kỹ năng mềm thiết yếu để trở thành Kiểm toán viên Độc lập chuyên nghiệp

26/03/2020
Nghề Kiểm toán viên Độc lập là một nghề có nhiều thách thức nhưng cũng nhiều thú vị và...
Read more →
8 bí quyết làm việc tại nhà hiệu quả trong giai đoạn “Work From Home” của đại dịch Corona virus trên toàn thế giới

8 bí quyết làm việc tại nhà hiệu quả trong giai đoạn “Work From Home” của đại dịch Corona virus trên toàn thế giới

26/03/2020
Từ tháng 3, các doanh nghiệp trên toàn cầu, bao gồm cả những quốc gia công nghiệp như Mỹ và...
Read more →
Cut cost when outsource Payroll administration

Cut cost when outsource Payroll administration

05/11/2019
Almost the FDI enterprises when newly established their representative office in Vietnam, they often face to the...
Read more →
No more mistake for Personal Income Tax by using Payroll Service outsourcing.

No more mistake for Personal Income Tax by using Payroll Service outsourcing.

05/11/2019
Soon all those specializing in workers of accounting salary meticulous and most experienced also found that...
Read more →
What is headhunting? Have you got the right Headhunt service provider in Vietnam?

What is headhunting? Have you got the right Headhunt service provider in Vietnam?

06/08/2019
The most valuable resource in today's fast-growing corporate world is People. The current senior recruiting scenario is...
Read more →
Dispelling the 7 Most Common Misconceptions About Head Hunters

Dispelling the 7 Most Common Misconceptions About Head Hunters

06/08/2019
Being in the staffing industry for over 30 years, we’ve heard our fair share of misconceptions about working with a...
Read more →
9 good reasons why need Executive Search & Selection (Head Hunters)

9 good reasons why need Executive Search & Selection (Head Hunters)

06/08/2019
Executive Jobs in Vietnam market have become complex and recruitment is more and more a strategic issue. The impact of...
Read more →