Skip to content
TEMPLATE _ NAME POSITION EN

TEMPLATE _ NAME POSITION EN

Salary
$ 1000 - 2000
Industry
Human Resources Management / Recruitment Consulting
Location

NỘI DUNG CHÍNH TRONG PHẦN YÊU CẦU CÔNG VIỆC

1. Our Client 

 • Industy, country, size company....

2. Job Description (BẮT BUỘC)

 • JD

3. Job Requirements  (BẮT BUỘC)

 • JD

4. Benefits

 • Nếu có: bảo hiểm, phép năm, thưởng, phúc lợi

5. Other

 • Report: 
 • Working time: 9AM- 5PM, Monday to Friday
 • Location: Dist....
 • Interview Process: mấy vòng

Cột bên phải BẮT BUỘC phải điền :

 1. Nhóm tuyển dụng
 2. Ngành nghề
 3. Trạng thái
 4. Lương
 5. Mã tuyển dụng : Viết tắt tên khách hàng và số thự tự Job order từ họ
 6. Tỉnh thành 1
 7. Người tư vấn
 8. Số thứ tự tăng dần theo list job

-> LƯU

Apply this job

Please fill your information

Close