Skip to content
Giám Đốc Đầu Tư và Phát Triển Dự Án

Giám Đốc Đầu Tư và Phát Triển Dự Án

Salary
$ 2000 - 2600
Industry
Property / Real Estate
Location
HCMC

Mô Tả Công Việc
 

  • Quản lý và phát triển hoạt động đầu tư và phát triển dự án của Công ty.
  • Hoạch định và điều phối việc lập, theo dõi & đảm bảo kế hoạch tổng thể, tiến độ tổng thể thực hiện dự án gồm pháp lý, thiết kế, thi công, kinh doanh và tài chính cho dự án hiệu quả.
  • Tổ chức tìm kiếm phát triển quỹ đất và cơ hội đầu tư, định hướng pháp lý, phối hợp định hướng sản phẩm nghiên cứu khả thi.
  • Chủ trì việc thực hiện các thủ tục pháp lý; làm việc với các cơ quan ban ngành các cấp.
  • Làm việc với phòng ban liên quan về các phương án thiết kế, giải pháp kỹ thuật, tiêu chuẩn hoàn thiện, chọn lựa vật liệu; kiểm tra & đôn đốc đảm bảo tiến độ thiết kế đúng thời hạn và phương án thiết kế nằm trong ngân sách xây dựng được duyệt.
  • Hỗ trợ trong công tác đánh giá và chọn nhà tư vấn, nhà thầu và nhà cung ứng.
  • Phối hợp với bộ phận giữa Phòng Điều hành dự án (GMD) với Phòng Marketing (MKD) và Phòng Kinh doanh (SALE) triển khai công tác bán hàng, công tác quảng bá hình ảnh dự án.
  • Xây dựng cơ cấu tổ chức và hệ thống tài liệu (quy trình, quy định, tiêu chuẩn…) cần thiết cho hoạt động điều hành quản trị, điều hành và phát triển dự án.
  • Xây dựng kế hoạch nhân lực, ngân sách đảm bảo nguồn lực để điều hành quản trị dự án trong khu vực đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.
  • Tạo dựng môi trường học hỏi, giao lưu, đoàn kết cho tất cả các nhân viên trong khu vực nhằm tạo mức độ gắn kết lâu dài với công ty.
  • Theo dõi và báo cáo định kỳ, kịp thời cho Ban lãnh đạo cũng như các phòng ban liên quan về tình hình bán hàng, tiến độ dự án, các vấn đề thay đổi liên quan đến quá trình phát triển dự án.

Yêu Cầu

  • Đại học chuyên ngành: Kinh tế, tài chính, quản trị kinh doanh, hoặc liên quan
  • Kinh nghiệm từ 7 năm về đầu tư trong ngành BĐS
  • Kiến thức về điều hành, kinh doanh, tài chính, xây dựng, quản lý dự án liên quan đến lĩnh vực BĐS.
  • Am hiểu chuyên sâu luật và quy định liên quan đến lĩnh vực BĐS.
  • Khả năng phân tích, lập kế hoạch và điều hành chung dự án.
  • Tư duy nhạy bén, có khả năng thiết lập quan hệ tốt với đối tác, chính quyền và khách hàng
  • Kỹ năng lãnh đạo, huấn luyện & phát triển đội ngũ.
  • Tư duy nhạy bén về tài chính, quản trị tài chính.
  • Khả năng quan sát, phán đoán & tổng hợp.
  • Kỹ năng quản lý rủi ro & quản lý sự thay đổi.
  • Thời gian làm việc: T2- Sáng T7

Apply this job

Please fill your information

Close